V oblasti POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY zajišťujeme:

 • Kompletní projektová činnost

  • - studie
  • - dokumentace
   • - pro územní rozhodnutí
   • - pro stavební řízení
   • - pro výběr dodavatele
   • - pro provedení stavby
   • - skutečného provedení stavby
   • - pro všechny stupně dokumentace zajistíme související dokumentaci odborných profesí (statika, požární bezpečnost ...)
  • - návrhy interiérů a dispozičního řešení objektu
  • - výkon autorského a technického dozoru
 • Inženýrská činnost - projednání a zajištění

  • - rozhodnutí o umístění stavby
  • - stavebního povolení či ohlášení stavby
  • - kolaudačního řizení
© 2011 FSP projekční kancelář s.r.o.