Společnost FSP vznikla v roce 1992 jako projektová kancelář zaměřená na projektovou a inženýrskou přípravu občanských, bytových a průmyslových staveb s cílem poskytovat v tomto oboru komplexní služby od ideových záměrů klientů po kolaudaci stavby včetně spolupráce při jejím uvádění do provozu. FSP projekční kancelář je pro zajišťování těchto služeb vybavena profesně, technologicky a personálně.
Společnost spolupracuje s řadou zahraničních projekčních kanceláří rakouských a německých, zajišťuje všechny stupně projektové dokumentace. Zároveň provádí veřejnoprávní
projednání- změny územního plánu, územní a stavební řízení a zajištění kolaudace. Společnost provádí autorský dozor projektanta a zajišťuje technický dozor pro investora. Vypracovává podklady pro výběr dodavatele, zajišťuje organizace obchodních soutěží pro investora, vyhodnocení nabídek dodavatelů, poskytuje odbornou pomoc při uzavírání smluv o dodávce stavby. Společnost též zajišťuje pomoc při vyhledání pozemku vhodného pro výstavbu na základě zadání klienta.
Společnost je pojištěna na odpovědnost z výkonu činnosti
autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě na částku 20 mil. Kč. V rámci svého působení společnost zajišťovala projektové práce na významných stavbách, jako například Rekonstrukce Obecního domu v Praze, Office park Hadovka v Praze 6, rekonstrukce objektů státní správy nebo Technologického parku Pekařská Praha 5.
Společnost má živnostenské oprávnění na následující činnosti: projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost v investiční výstavbě, zprostředkování obchodu, zprostředkování služeb a realitní činnost.
© 2011 FSP projekční kancelář s.r.o.