Rekonstrukce, nyní ve fázi DSP

Investor:

Společenství vlastníků BJ

Štorkánova 2802/10

150 00 Praha 5

Investiční náklady: Rok projektování: 2012

ZATEPLENÍ DÍLČÍCH PLOCH FASÁD BYTOVÉHO DOMU

Štorkánova 2802/10, 150 00 Praha 5

jižní fasáda - návrh úprav

© 2011 FSP projekční kancelář s.r.o.