Demolice, nyní ve fázi DSP

Investor:

REFLECTA Development a.s.

Vinohradská 1233/22

120 00 Praha 2

Investiční náklady: Rok projektování: 2012

DEMOLICE BÝVALÉHO KRYTU CO - OPATOV

na pozemcích p.č. 1358/5 a 1358/2 v k.ú. Chodov, obec Praha

hlavní vstup do krytu před odstraněním zeleně

© 2011 FSP projekční kancelář s.r.o.