Studie

Investor:

Sportklinik, s.r.o.

Investiční náklady: Rok projektování: 2008

SPORTKLINIK, ZDRAVOTNICKO REHABILITAČNÍ CENTRUM

Škroupova 673, Hradec Králové

Suterén – varianta 1

© 2011 FSP projekční kancelář s.r.o.